COLOR

夏日航海 (CD+DVD)
Summer time cruisin' (CD+DVD)
CD+DVDSingle
2005/08/31 | AVJSG40404/A
「EXILE放浪兄弟」的主唱之一ATSUSHI,加上KIKURI、TAKA、YORK所組成的四人美聲合音團體「COLOR」的第三張單曲。主打單曲「Summer time cruisin' 夏日航海」的詞曲由ATSUSHI一手包辦,是一首今年夏天最強的指定單曲,另外特別收錄與老牌唱將鈴木雅之合作的翻唱經典名曲「夢中相逢」。台灣發行CD+DVD版本,DVD收錄「COLOR」乘著豪華遊輪,在東南亞海上拍攝的「Summer time cruisin' 夏日航海」音樂錄影帶。
1 Summer time cruisin' 夏日航海
2 夢中相逢feat.鈴木雅之
3 What about us?
4 Summer time cruisin' 夏日航海 (Instrumental)
1 Summer time cruisin' 夏日航海 (Video Clip)