KAT-TUN《KAT-TUN 2023巡迴演唱會 Fantasia》
KAT-TUN《KAT-TUN 2023巡迴演唱會 Fantasia》台壓普通版Now On Sale

※如影片無法正常播放,請到[常見問題Q16]查看。

近畿小子《薛丁格》

近畿小子最新單曲《 薛丁格 》台壓三版Now On Sale

近畿小子《P Album》

近畿小子最新專輯《P Album》台壓三版Now On Sale

KAT-TUN《KAT-TUN 2023巡迴演唱會 Fantasia》

KAT-TUN《KAT-TUN 2023巡迴演唱會 Fantasia》台壓普通版Now On Sale
1, 2, 3, 4, 5,   (1/5)