ARASHI
夏疾風(初回限定版 CD+DVD)
CD+DVD
Single
2018/08/17
JAJSG27088/A
夏疾風(高中棒球版 CD+DVD)
CD+DVD
Single
2018/08/17
JAJSG27088/B
夏疾風(普通版 CD ONLY)
CD ONLY
Single
2018/08/17
JAJSG27088
Find The Answer(初回版 CD+DVD)
CD+DVD
Single
2018/03/16
JAJSG27086/A
Find The Answer(普通版 CD ONLY)
CD ONLY
Single
2018/03/16
JAJSG27086
Doors〜勇氣的軌跡~(初回限定版2 CD+DVD)
CD+DVD
Single
2017/12/01
JAJSG27083/B
Doors〜勇氣的軌跡~(初回限定版1 CD+DVD)
CD+DVD
Single
2017/12/01
JAJSG27083/A
Doors〜勇氣的軌跡~(普通版 CD ONLY)
CD ONLY
Single
2017/12/01
JAJSG27083
繫(初回限定版 CD+DVD)
CD+DVD
Single
2017/07/21
JAJSG27081/A
繫(普通版 CD ONLY)
CD ONLY
Single
2017/07/21
JAJSG27081
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,   (1/9)